Daftar Ayat


Surat : AL 'ANKAABUUT
KEHIDUPAN AKHIRAT ADALAH KEHIDUPAN YANG SEBENARNYA
Dalam keadaan bahaya, manusia mengakui kekuasaan Allah
[Kembali]
No Ayat Isi
64 Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main- main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
65 Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah),
66 agar mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan agar mereka (hidup) bersenang-senang (dalam kekafiran). Kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya).