Daftar Ayat


Surat : AL BAQARAH (SAPI BETINA)
PERINGATAN TUHAN KEPADA BANI ISRAIL
Ketidak sopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya
[Kembali]
No Ayat Isi
104 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa`ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
105 Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.