Detil Surat AL QASHASH (CERITA)


[Kembali]  [Pilih ayat]
Topik/Sub-topik
KISAH MUSA A.S. DAN FIR'AUN SEBAGAI BUKTI KEBENARAN AL QUR'AN
Kekejaman Fir'aun dan pertolongan Allah kepada Bani Israil kaum yang tertindas
Musa a.s. dicampakkan ke dalam sungaiNil untuk menyelamatkan kaumnya dari kekejaman Fir'aun
Musa a.s. diberi ilham dan hikmah sebagai persiapan untuk menjadi rasul
Musa a.s. mendapat nasehat supaya meninggalkan negeri Mesir
Musa a.s. pulang ke Mesir dan menerima wahyu untuk menyeru Fir'aun
Permohonan Musa a.s. kepada Allah untuk mengangkat Harun a.s. menjadi pembantunya
Kesombongan Fir'aun dan keganasannya
Taurat diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israil
Kisah Musa a.s. menerima Taurat hanya diketahui Muhammad s.a.w. dengan wahyu
Orang-orang kafir selalu mengingkari bukti, sekalipun dahulu dimintanya
Sebagian ahli kitab ada yang beriman kepada Muhammad s.a.w. sesudah menyaksikan bukti kebenaran
Hanya Allah-lah yang dapat memberi taufik kepada hamba-Nya untuk beriman
TUHAN TIDAK AKAN MEMBINASAKAN SESUATU UMAT SEBELUM DIUTUS KEPADA MEREKA SEORANG RASUL
KEHIDUPAN DUNIAWI ADALAH BAYANGAN BELAKA. DAN KEHIDUPAN AKHIRATLAH YANG KEKAL DAN ABADI
PERMINTAAN PERTANGGUNGAN JAWAB DI HARI KIAMAT KEPADA ORANG-ORANG YANG MEMPERSEKUTUKAN TUHAN DAN KEMENANGAN BAGI ORANG-ORANG MUKMIN
HANYA ALLAH SENDIRILAH YANG BERHAK MENENTUKAN SEGALA SESUATU
BUKTI KEBENARAN ALLAH YANG MENGHARUSKAN KITA MEMUJI DAN MENSYUKURINYA
ORANG MUSYRIKIN MEMPERSEKUTUKAN ALLAH LANTARAN HAWA NAFSUNYA
KISAH KARUN DAN KEKAYAANNYA YANG HARUS MENJADI PELAJARAN BAGI MANUSIA
SUATU KEBAJIKAN DIBALAS TUHAN DENGAN BERLIPAT GANDA
JANJI ALLAH AKAN MEMENANGKAN MUHAMMAD S.A.W. ATAS KAUMNYA