Detil Surat ALI 'IMRAAN (KELUARGA 'IMRAN)


[Kembali]  [Pilih ayat]
Topik/Sub-topik
KEESAAN DAN KEKUASAAN ALLAH
Al Quran dan Kitab-kitab yang sebelumnya
Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi
Pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilan-Nya serta agama yang diridhai-Nya
Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi
Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah
Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah s.w.t.
Larangan berpihak kepada orang kafir
Bukti cinta kepada Allah s.w.t.
KELUARGA 'IMRAN
Keutamaan keluarga 'Imran
Kisah Al Masih Isa Putera Maryam
Ajakan kepada agama Tauhid "Millatu Ibrahim"
Sikap ahli Kitab terhadap orang Islam
Keburukan-keburukan orang Yahudi
Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia menyembah dirinya
Janji para nabi kepada Allah tentang kenabian Muhammad s.a.w.
BANTAHAN ALLAH TERHADAP PENDAPAT-PENDAPAT AHLI KITAB YANG KELIRU
Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan
Bantahan terhadap pengakuan Ahli Kitab tentang rumah ibadah yang pertama
Keharusan menjaga persatuan
Kelebihan umat islam dari umat yang lain
Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir
Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman kepercayaan
KlSAH PERANG BADAR DAN UHUD
Sabar dan tawakkal kepada Allah pangkal kemenangan
Larangan melakukan riba dan perintah untuk bertakwa
Perintah taat kepada Allah dan Rasul serta sifat-sifat orang-orang yang bertakwa
Peringatan supaya waspada terhadap ajakan orang-orang kafir
Sebab-sebab kekalahan umat Islam dalam perang Uhud
Menanamkan jiwa berkorban dan berjihad
Akhlak dan beberapa sifat nabi Muhammad s.a.w.
Beberapa sifat orang-orang munafik
Pahala orang-orang yang mati syahid
Ayat-ayat untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad s.a.w.
Kebakhilan dan dusta serta balasannya
Faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaan-Nya
Kesenangan sementara bagi orang-orang kafir dan kebahagiaan abadi bagi orang-orang mukmin